Is uw onderneming datalek proof?

adminDatalek

Meldplicht datalekken:
Vanaf 1 januari 2016. is de meldplicht datalekken van kracht! Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel commerciële als non-profit) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (het voormalig CBP) zodra zij denken een datalek te hebben.

Als er geen melding wordt gemaakt van een datalek kan dit bestraft worden met een boete. Door deze nieuwe wet heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een meer uitgebreide bestuurlijke boetebevoegdheid dan het voormalig CBP en die kan oplopen tot 10% van de jaaromzet van de rechtspersoon.

Hoe werkt de beveiligingsscan?
Als onafhankelijk beveiligingsadviseur voeren wij voor u de beveiligingsscan uit. In ongeveer anderhalf uur beoordelen wij de onderneming. U ontvangt onze aanbevelingen in een vertrouwelijk beveiligingsrapport. In dit rapport geven wij de status van uw beveiliging aan met daarbij preventieve tips.

Maak een afspraak voor een preventieve beveiligingsscan:
Bekijk onze website voor meer informatie over datalekken en wat u ertegen kunt doen.

Voorkomen is beter dan genezen!